O


  • vedení účetnictví a daňové evidence, dodávka účetních programů pro malé a střední firmy.
  • tyto služby poskytuji již od roku 1995.
  • pokud byste měli o mé služby zájem, neváhejte a kontaktujte mě. V sekci kontakt najdete bližší informace. Spektrum nabízených služeb je k dispozici pod položkou služby.
  • zaměřuji se na poskytování komplexních služeb v oblasti ekonomiky, vedení účetnictví, daňové evidence a realizaci projektů programů pro účetnictví pro malé a střední firmy.
  • pomáhám úspěšně zvládnout množství ekonomických operací, jež pramení z rostoucích a měnících se aktivit firmy a se změnou legislativy.
  • zákazník je pro mne především partnerem, který ode mne může očekávat aktivní pomoc a dlouhodobou spolupráci při řešení svých náročných požadavků.
  • Marmelády.
www.ideaface.cz